Công văn số 777/BQL-QHXD – Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựn công trình Cung cấp nhiệt bằng nguyên liệu sinh khối thuộc Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe của Bridgestone

Số ký hiệu: 777/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 28/02/2023

Trích yếu: Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựn công trình Cung cấp nhiệt bằng nguyên liệu sinh khối thuộc Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe của Bridgestone.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng