Công văn số 740/BQL-LĐ Về việc giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 27/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  803/BQL-LĐ Báo cáo người làm y tế tại các doanh nghiệp. Xem chi tiết văn bản tại đây.