Công văn số 727/BQL-QHXD – Thi công cọc thử phục vụ xây dựng hạng mục công trình Nhà rác thuộc Dự án LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Số ký hiệu: 727/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 27/02/2023

Trích yếu: Thi công cọc thử phục vụ xây dựng hạng mục công trình Nhà rác thuộc Dự án LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng