Công văn số 716/KH-BQL – Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xử lý, tiêu thụ bã gyps của Nhà máy sản xuất phân bón DAP – Vinachem tại Đình Vũ”

Ngày 27/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  716/KH-BQL – Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xử lý, tiêu thụ bã gyps của Nhà máy sản xuất phân bón DAP – Vinachem tại Đình Vũ”. Xem chi tiết văn bản tại đây.