Công văn số 705/KH-BQL – Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

Ngày 24/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 705/KH-BQL – Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.