Công văn số 699/QĐ-BQL – Ban hành Nội quy tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 699/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 24/02/2023

Trích yếu: Ban hành Nội quy tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng