Công văn số 698/BQL-QHXD – Hướng dẫn Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam thực hiện dự án cải tạo nhà máy sản xuất của USI tại Việt Nam (tại tầng 1 và tầng 3).

Số ký hiệu: 698/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 24/02/2023

Trích yếu: Hướng dẫn Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam thực hiện dự án cải tạo nhà máy sản xuất của USI tại Việt Nam (tại tầng 1 và tầng 3).

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng