Công văn số 696/BQL-QLDN – Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi công ty TNHH Go Vision

Số ký hiệu: 696/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 24/02/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi công ty TNHH Go Vision.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng