Công văn số 683/BQL-QHXD – Hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu

Số ký hiệu: 683/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 23/02/2023

Trích yếu: Hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng