Công văn số 677/BQL-VP – Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

Ký hiệu: 677/BQL-VP

Ngày ban hành: 22/02/2024

Trích yếu:Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng