Công văn số 671/BQL-VP- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến

Ký hiệu: 671/BQL-VP

Ngày ban hành: 22/02/2024

Trích yếu: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng