Công văn số 645/BQL-QHXD – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Ngày 21/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 645/BQL-QHXD – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây.