Công văn số 6316/TB-BQL – Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: 6316/TB-BQL

Ngày ban hành: 31/12/2023

Trích yếu: Lịch trực Tết Dương lịch 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng