Công văn số 6189/BQL-QLLĐ – Đăng ký tham gia tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương

Ký hiệu: 6189/BQL-QLLĐ

Ngày ban hành: 25/12/2023

Trích yếu: Đăng ký tham gia tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng