Công văn số 6188/BQL-QLLĐ – Triển khai thực hiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân

Ký hiệu: 6188/BQL-QLLĐ

Ngày ban hành: 25/12/2023

Trích yếu: Triển khai thực hiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng