Công văn số 610/BQL-QLĐT – Khảo sát nhu cầu tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại vào thị trường quốc tế, kết nối các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố

Ngày 16/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 610/BQL-QLĐT Về việc Khảo sát nhu cầu tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại vào thị trường quốc tế, kết nối các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.