Công văn số 6037/BC-BQL – Báo cáo tình hình thực hiện nhiệu vụ kinh tế – xã hội tháng 12 và năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 6037/BC-BQL

Ngày ban hành:15/12/2023

Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệu vụ kinh tế – xã hội tháng 12 và năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng