Công văn số 602/BQL-QHXD – Sửa chữa, quản lý và duy tu bảo dưỡng đoạn đường vào KCN Đình Vũ

Số ký hiệu: 602/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 15/02/2023

Trích yếu: Sửa chữa, quản lý và duy tu bảo dưỡng đoạn đường vào KCN Đình Vũ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng