Công văn số 591/TB-BQL – Thông báo về việc thay đổi tên gọi Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng

Ngày 17/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số  591/TB-BQL  về việc Thông báo về việc thay đổi tên gọi Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.