Công văn số 5847/BQL-QLĐT – Phối hợp đón tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (US CBP)

Ký hiệu: 5847/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 05/12/2023

Trích yếu: Phối hợp đón tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (US CBP)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng