Công văn số 5762/BQL-TNMT – Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Ký hiệu: 5762/BQL-TNMT

Ngày ban hành: 30/11/2023

Trích yếu:Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng