Công văn số 5598/BQL-TNMT – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Ký hiệu: 5598/BQL-TNMT

Ngày ban hành: 20/11/2023

Trích yếu: Giảm tiền thuê đất năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng