Công văn số 5550/TB-BQL – Khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 5550/TB-BQL

Ngày ban hành: 16/11/2023

Trích yếu: Khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng