Công văn số 551/BQL-LĐ – Về việc giải quyết khó khăn trong tuyển dụng lao động (Công ty TNHH Sougou Việt Nam)

Ngày 16/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 551/BQL-LĐ Về việc giải quyết khó khăn trong tuyển dụng lao động (Công ty TNHH Sougou Việt Nam). Xem chi tiết văn bản tại đây.