Công văn số 5475/VP-TC2 – Tổng hợp, đề xuất giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy với doanh nghiệp năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 5475/VP-TC2

Ngày ban hành: 07/08/2023

Trích yếu:Tổng hợp, đề xuất giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy với doanh nghiệp năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng