Công văn số 5470/BQL-DNGSĐT – Triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn năng suất quốc gia năm 2023

Số ký hiệu: 5470/BQL-DNGSĐT

Ngày ban hành: 11/11/2023

Trích yếu: Triển khai thông báo và đăng ký tham dự Diễn đàn năng suất quốc gia năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng