Công văn số 5457/BQL-QLĐT – Ký/trao các văn kiện hợp tác và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản nhân chuyến tham chính thức và dự Hội nghị Cao cấp ASEAN – Nhật Bản của Thủ tướng Chính Phủ

Số ký hiệu:5457/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 09/11/2023

Trích yếu:ký/trao các văn kiện hợp tác và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản nhân chuyến tham chính thức và dự Hội nghị Cao cấp ASEAN – Nhật Bản của Thủ tướng Chính Phủ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng