Công văn số 545/BQL-QHXD – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tường Viên

Số ký hiệu: 545/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 15/02/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tường Viên .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng