Công văn số 5387/VP- BQL – về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 5387/VP- BQL

Ngày ban hành: 07/11/2023

Trích yếu: về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng