Công văn số 538/BQL-QHXD – Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư bến cảng số 5, 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Số ký hiệu: 538/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 15/02/2023

Trích yếu: Cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư bến cảng số 5, 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng