Công văn số 5340/TB-BQL – Thông báo Thực hiện rà soát khắc phục tồn tại hạn chế chỉ số CCHC năm 2022; rà soát triển khai công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 4164/QĐ-BQL

Ngày ban hành: 03/11/2023

Trích yếu: Thông báo Thực hiện rà soát khắc phục tồn tại hạn chế chỉ số CCHC năm 2022; rà soát triển khai công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng