Công văn số 5315/BQL-QHXD – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Ký hiệu: Công văn số 5315/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/11/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng