Công văn số 5277/TTr-BQL – về việc đề nghị khen thưởng nhân dịp Tổng kết 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Ký hiệu: Công văn số 5277/TTr-BQL

Ngày ban hành: 31/10/2023

Trích yếu: về việc đề nghị khen thưởng nhân dịp Tổng kết 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng