Công văn số 5189/BQL-LĐ – Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Số ký hiệu: 5189/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 25/10/2023

Trích yếu: Tăng cường thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng