Công văn số 5188/BQL-LĐ – Gửi 25 doanh nghiệp trong KCN có sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ – BNN

Số ký hiệu:5188/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 25/10/2023

Trích yếu: Gửi 25 doanh nghiệp trong KCN có sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ – BNN.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng