Công văn số 5141/BQL-LĐ – Về việc tham gia Chương trình Ngày hội việc làm và dự hội nghị kết nối đào tạo tại Yên Bái năm 2023

Ngày 23/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5141/BQL-LĐ – Về việc tham gia Chương trình Ngày hội việc làm và dự hội nghị kết nối đào tạo tại Yên Bái năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.