Công văn số 5124/BQL-QHXD – Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão

Ngày 20/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5124/BQL-QHXD – Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão. Xem chi tiết văn bản tại đây.