Công văn số 5096/BQL-QHXD về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ký hiệu: Công văn số 5096/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 18/10/2023

Trích yếu: về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng