Công văn số 5096/BQL-QHXD – Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 18/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5096/BQL-QHXD – Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Xem chi tiết văn bản tại đây.