Công văn số 508/BQL-LĐ – Thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

Ngày 14/02/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 508/BQL-LĐ về việc Thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Xem chi tiết văn bản tại đây.