Công văn số 5053/BQL-QLĐT về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ký hiệu: Công văn số 5053/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 16/10/2023

Trích yếu: về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng