Công văn số 5053/BQL-QHXD – Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ngày 16/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5053/BQL-QHXD – Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.