Công văn số 504/BQL-KHTH – Tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023

Ngày 14/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 504/BQL-KHTH về việc Tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.