Công văn số 5034/TTr- BQL – về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thư khen động viên vì thành tích hoàn thành vượt mức 4 tháng nhiệm vụ được giao so với kế hoạch năm 2023 về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Ký hiệu: Công văn số 5034/TTr- BQL

Ngày ban hành: 13/10/2023

Trích yếu: về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thư khen động viên vì thành tích hoàn thành vượt mức 4 tháng nhiệm vụ được giao so với kế hoạch năm 2023 về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng