Công văn số 5033/BQL-LĐ – Công văn mời Doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm tại tỉnh Yên Bái

Ngày 13/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5033/BQL-LĐ – Tăng cường công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Xem chi tiết văn bản tại đây.