Công văn số 5030/TTr- BQL – về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Thư khen động viên do hoàn thành vượt mức thu hút đầu tư trước 4 tháng so với kế hoạch năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 5030/TTr- BQL

Ngày ban hành: 13/10/2023

Trích yếu: về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Thư khen động viên do hoàn thành vượt mức thu hút đầu tư trước 4 tháng so với kế hoạch năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng