Công văn số 5011/BQL-QLĐT về việc khảo sát nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo

Ký hiệu: Công văn số 5011/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 12/10/2023

Trích yếu: về việc khảo sát nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng