Công văn số 4941/QĐ-BQL – về việc khen thưởng nhân dịp tổng kết 35 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu: Công văn số 5092/BQL-VP

Ngày ban hành: 18/10/2023

Trích yếu: về việc khen thưởng nhân dịp tổng kết 35 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng