Công văn số 4932/BQL-QLĐT về việc mời tham dự Hội nghị Gặp gỡ Kansai năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 4932 /BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 09/10/2023

Trích yếu: về việc mời tham dự Hội nghị Gặp gỡ Kansai năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng