Công văn số 4881/BQL-QHXD về việc phúc đáp Văn bản số CV/2003/VF của Công ty TNHH KD TM và DV Vinfast

Ký hiệu: Công văn số 4881/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 5/10/2023

Trích yếu: về việc phúc đáp Văn bản số CV/2003/VF của Công ty TNHH KD TM và DV Vinfast

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng